👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2020-01-08 10:53 i Skebo skola Norrtälje
Matris i svenska utifrån kunskapskraven år 6 på lättare svenska
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
F
E
C
A
Skriva med innehåll
Du har inte visat att du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Du har inte visat att dina texter är uppbyggda så att de går att följa.Du har inte visat att du kan variera ditt språk.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Stavning
Du har inte visat att du kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och hur du ska använda skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Handling och beskrivningar
Du har inte visat att du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Respons
Du har inte visat att du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar inte dina texter med hjälp av omdömen.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.