👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva saga

Skapad 2020-01-08 19:59 i Fjälkinge skola Kristianstad
Bedömningsmatris om sagor.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Vi har läst olika sagor och pratat om sagornas ursprung och särdrag. Därefter fick eleverna skriva varsin saga.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Genre
Jag har inte klarat av att följa mönstret för texter av liknande slag.
Jag har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra.
Jag har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Jag har följt genrens mönster för struktur och språk.
Jag har följt genrens mönster för struktur och språk och har ibland egna kreativa lösningar.
Struktur
Det finns ingen röd tråd i min text.
Dispositionen av min text fungerar delvis.
Dispositionen av min text är mer genomtänkt och fungerar ganska väl.
Dispositionen av min text är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl.
Dispositionen av min text är avancerad, men ändå tydlig och fungerar mycket väl.
Meningar
Ordföljden i mina meningar är rörig. Meningarna är ofta korta.
Mina meningar har oftast en fungerande meningsbyggnad, är enkelt konstruerade och ganska korta.
Längden och ordföljden i mina meningar varierar. Meningsbyggnaden är i stort sett korrekt.
Längden och ordföljden i mina meningar varierar och meningsbyggnaden är avancerad och korrekt.
Variationen i mina meningar fungerar mycket väl och ger ett behagligt flyt. Meningsbyggnaden är korrekt och komplex.
Användning av tecken
Jag använder inte punkt, frågetecken, utropstecken eller stor bokstav.
Jag använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs oftast av stor bokstav.
Jag använder skiljetecken, liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt, så att läsningen underlättas.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Ordval och uttryck
Mitt ordval är inte varierat. Jag varierar inte mitt språk.
Mitt ordval är inte så varierat. Jag använder de flesta ord korrekt.
Min text visar viss variation i ordval. Jag prövar ibland ord/uttryck jag tycker är svåra eller ovanliga.
Min text visar variationer i ordval. Jag använder både enklare och svårare ord och fraser, och då oftast korrekt.
Min text visar variation i ordval och uttryck, som berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Jag har korrekta eller i stort sett korrekta konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck.
Stavning
Jag felstavar många ord.
Jag stavar de flesta ord korrekt men jag gör vissa stavfel.
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Jag stavar oftast korrekt. Jag använder några svårare ord och lyckas väl med stavningen.
Jag använder svårare ord och jag stavar korrekt.
Bearbetning
Jag läser inte igenom mitt arbete innan jag lämnar in.
Jag läser igenom mitt arbete och rättar de fel jag kan se.
Jag tar till mig råd och anvisningar från andra samt rättar till de fel jag själv kan se.
Jag lägger till och tar bort text, för att förbättra texten.
Jag skriver och bearbetar texten för att läsaren ska få en mycket god läsupplevelse.