👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsstege för dokumentation av färdigheter i vattenvana och simning

Skapad 2020-01-09 13:27 i Brearedsskolan Halmstad
Utvecklingsstege för dokumentation av färdigheter i vattenvana och simning utifrån kursplanen för ämnet Idrott och hälsa
Grundskola F – 5 Idrott och hälsa

Förskoleklass

Elev som inte har nått nivå 6 kan eventuellt få extra insatser
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  • Idh  1-3   Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
nivå 1
Har en viss vattenvana och kan hålla balansen i vattnet.
nivå 2
Har god vattenvana, kan andas ut i vattnet och doppa hela huvudet.
nivå 3
Kan flyta på mage och rygg med stöd.
nivå 4
Kan flyta på mage och rygg utan stöd.
nivå 5
Kan glida i såväl magläge som ryggläge och därefter ställa sig på botten.
nivå 6
Kan med hjälp av utandning i vattnet sjunka mot botten

Årskurs 2

Elev som inte har nått nivå 10 kan eventuellt få extra insatser
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  • Idh  1-3   Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
nivå 7
Kan simma 8 meter på grunt vatten
nivå 8
Kan simma 15 meter på mage och 15 meter på rygg på djupt vatten.
nivå 9
Kan hoppa i på djupt vatten. Kan göra en kullerbytta i vattnet och rotera från rygg till mage och tillbaka.
nivå 10
Kan simma 50 meter varav 25 meter på rygg med kontrollerad andning

Årskurs 5

Elev som inte har klarat alla nivåer ska erhålla extra insatser för att senast i åk 6 nå dessa. Utifrån kunskapskraven i åk 6.
  • Idh  A 6   Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  • Idh  A 6   Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
nivå 11
Kan simma 100 meter varav 25 meter i ryggläge på djupt vatten.
nivå 12
Kan badvett och båtvett. Känner till säkerhetsregler vid vatten vintertid. Vet hur man larmar och kan utföra medvetandekontroll.
nivå 13
Kan kasta livboj och räddningslina till nödställd. Känner till HLR och principerna för förlängda armen. Kan lägga en kompis i stabilt sidoläge.
nivå 14
Kan simma 200 meter utan vila, varav 50 meter i ryggläge.
nivå 15
Kan från vattenytan dyka ned och hämta en docka på 2 meters djup. Bogsera docka/kamrat i ryggläge 25 meter.