Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation om författare/verk

Skapad 2020-01-09 13:34 i Vallåsskolan Halmstad
Romantiken och realismen
Grundskola 7 – 9 Svenska

E
C
A
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande, enkelt, språk för ämnet och mottagarna, t ex ordval.
Använder ett relativt väl fungerande, varierat, språk för ämnet och mottagarna, t ex ordval.
Använder ett väl fungerande språk, varierat och precist, för ämnet och mottagarna, t ex ordval.
Struktur
Presentationen har en röd tråd och i huvudsak fungerande inledning och avslutning.
Presentationen har en tydlig röd tråd, bestämd uppdelning i olika områden och relativt väl fungerande inledning och avslutning.
Presentationen har en tydlig röd tråd, planerade övergångar mellan olika områden och väl fungerande inledning och avslutning.
Innehåll
Redogör enkelt och kortfattat för ämnet.
Redogör relativt tydligt för ämnet, t ex med konkreta exempel.
Redogör tydligt för ämnet, t ex med exempel och (nyanserade) förklaringar.
Kommunikation
Viss anpassning till mottagaren, t ex genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Använder passande hjälpmedel.
Relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt. Använder passande hjälpmedel.
God anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt. Använder passande hjälpmedel.

E
C
A
Helhet
Eleven kan förbereda och göra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och göra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och göra väutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: