👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk: Kunskapskrav åk 4–6

Skapad 2020-01-10 11:49 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Kunskapskrav i enlighet med kursplanen för ämnet svenska som andraspråk (Skolverket 2011).
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

Läsa

F
E
C
A
Läsa
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt. Du använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt. Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt. Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse. Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse. Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Tolka och resonera
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.

Skriva

F
E
C
A
Olika slags texter
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Berättande texter
Du kan skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetiska uttryck
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt för att förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Tala

F
E
C
A
Samtala
Du kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Du använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Du kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Du använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Du använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Muntligt framförande
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.