👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-01-10 11:53 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Matris för faktatexter med källkritiskt resonemang.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en faktatext
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder oftast egna ord och uttryck.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder nästan bara egna ord och uttryck.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder egna ord och uttryck för att göra texten lättläst för mina klasskamrater.
Källor
Söka information och sammanställa Resonera om källors trovärdighet
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från ett fåtal källor. Jag skriver en källförteckning som i huvudsak är korrekt. I min källkritiska analys beskriver jag enkelt varför källorna är trovärdiga och/eller användbara.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika källor. Jag skriver en källförteckning som är i princip korrekt. I min källkritiska analys beskriver jag varför källorna är trovärdiga. Jag beskriver även varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder något källkritiskt argument, t.ex. när källan är ifrån eller källor som styrker varandra
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t.ex. böcker, internet, filmer, intervjuer. Jag skriver en källförteckning. I min källkritiska analys beskriver jag varför källorna är trovärdiga eller inte. Jag beskriver även varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder flera källkritiska argument, t.ex. När är källan ifrån? Styrker flera källor varandra? Vem står bakom den, kan det vara personligt färgat?
Skriva olika typer av texter (språk och struktur)
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Jag har en huvudrubrik och någon underrubrik som passar in i texten. Jag har en kortfattad inledning och avslutning. Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag skriver mina meningar på ett, i huvudsak, rätt sätt. Jag upprepar ibland ord och startar meningar på liknande sätt. Det finns stavfel med i texten. Några kanske stör förståelsen.
Jag har en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten. Jag har en tydlig inledning och en tydlig avslutning. Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Meningarnas längd varieras för att skapa ett flyt i texten. Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.) Jag stavar några ord fel men det stör inte förståelsen av texten.
Jag har en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten. Jag har en inledning som skapar intresse för texten och en avslutning som sammanfattar. Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar medvetet meningarnas längd för att skapa ett bra tempo och flyt. Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade så att texten blir nyanserad och detaljrik. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.) Jag stavar väldigt få ord fel.