Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök år 4

Skapad 2020-01-11 18:11 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Kemi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att genomföra undersökningar och skapa egna undersökningar.
Du har svårt att göra enkla undersökningar efter färdiga planeringar och du har också svårt att hjälpa till att skriva enkla frågor och planeringar, de har ingen tydlig ordning som går att följa.
Du kan göra enkla undersökningar efter färdiga planeringar och också hjälpa till att skriva enkla frågor och planeringar som har en tydlig ordning som går att följa.
Du kan göra enkla undersökningar efter färdiga planeringar och också skriva enkla frågor och planeringar som det efter någon omarbetning har en tydlig ordning som går att följa.
Du kan göra enkla undersökningar efter färdiga planeringar och också skriva enkla frågor och planeringar som har en tydlig ordning som går att följa.
Att hantera material.
I arbetet har du svårt att använda material på ett säkert sätt. För det mesta har du svårt att använda materialet på rätt sätt.
I arbetet använder du material på ett säkert sätt och för det mesta på rätt sätt.
I arbetet använder du material säkert och på rätt sätt.
I arbetet använder du material säkert, rätt men också på ett sätt som gör att undersökningarna går framåt och material sparas.
Att jämföra resultat och samtala om likheter och skillnader samt ge förslag på hur man kan förbättra undersökningar.
Du har svårt att jämföra dina resultat med andras. Du kan ännu inte ha enkla samtal om likheter och skillnader för du har svårt att se varför det kan bli olika. Du har svårt att hjälpa till med att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina resultat med andras. Du kan ha enkla samtal om likheter och skillnader och du kan se varför det kan bli olika. Du kan hjälpa till med att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina resultat med andras. Du kan ha utvecklade samtal om likheter och skillnader och du kan se varför det kan bli olika. Du ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina resultat med andras. Du kan ha välutvecklade samtal om likheter och skillnader och du kan se varför det kan bli olika. Du ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Att dokumentera.
Du har svårt att göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild, du skriver bara vad som händer.
Du kan göra bra och förklarande dokumentationer av dina undersökningar i text och bild, du skriver vad som händer och delvis förklarar du varför det blir som det blir.
Du kan göra mycket bra och väl förklarande dokumentationer av dina undersökningar i text och bild, du skriver vad som händer och du förklarar alltid varför det blir som det blir. Någon annan kan förstå precis vad som händer med pulvren i de olika försöken utan att behöva fråga.
Att förstå och använda begrepp.
Du har svårt att förklara begrepp som till exempel: Blandning, lösning, slamning, löslighet, förbränning, filtrera, avdunstning, pipett, petriskål, bägare, kemisk reaktion, kristall, pH-värde, surt, basiskt.
Du förstår de flesta begreppen och kan med lite hjälp ge en förklaring till några av dem som till exempel: Blandning, lösning, slamning, löslighet, förbränning, filtrera, avdunstning, pipett, petriskål, bägare, kemisk reaktion, kristall, pH-värde, surt, basiskt.
Du kan förklara de flesta begrepp och du förstår många av dem: Blandning, lösning, slamning, löslighet, förbränning, filtrera, avdunstning, pipett, petriskål, bägare, kemisk reaktion, kristall, pH-värde, surt, basiskt.
Du kan förklara begreppen och du förstår och kan använda dem på rätt sätt: Blandning, lösning, slamning, löslighet, förbränning, filtrera, avdunstning, pipett, petriskål, bägare, kemisk reaktion, kristall, pH-värde, surt, basiskt.
Att förstå och förklara hur ämnen reagerar när de påverkas.
Du har inte tillräckliga kunskaper om vad allt runt omkring oss är gjort av och vilka egenskaper olika ämnen har, t.ex. hur de blir när man värmer olika ämnen eller blandar dem med vatten eller annan vätska. För du har svårt att ge exempel på detta.
Du har tillräckliga kunskaper om vad allt runt omkring oss är gjort av och vilka egenskaper olika ämnen har, t.ex. hur de blir när man värmer olika ämnen eller blandar dem med vatten eller annan vätska. För du kan ge exempel på detta.
Du har bra kunskaper om vad allt runt omkring oss är gjort av och vilka egenskaper olika ämnen har, t.ex. hur de blir när man värmer olika ämnen eller blandar dem med vatten eller annan vätska. För du kan ge exempel på och förklara detta.
Du har mycket bra kunskaper om vad allt runt omkring oss är gjort av och vilka egenskaper olika ämnen har, t.ex. hur de blir när man värmer olika ämnen eller blandar dem med vatten eller annan vätska. För du kan förklara detta och se hur det hänger ihop och jämföra olika ämnen med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: