👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandestrategier

Skapad 2020-01-12 10:53 i Lendahlsskolan Alingsås
Konkreta framgångsstrategier kopplade till analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga.
Grundskola 4 – 6

Så här gör jag för att lära mig mycket:

  • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
RÖD = Det här behöver jag bli bättre på.
GUL = Det här är jag ganska bra på, men kan bli ännu bättre.
GRÖN = Det här är jag alltid riktigt bra på.
Jag anstränger mig för att hitta koncentration.
Jag arbetar tyst vid eget arbete.
Jag stör inte mina klasskamraters koncentration.
Jag pratar om det som lektionen handlar om.
Jag visar intresse för skolan.
Jag gör mitt bästa.
Jag hittar det intressanta/roliga i uppgifterna.
Jag frågar när jag inte kan.
Jag hjälper mina klasskamrater när de har det svårt genom ledtrådar/liknande uppgifter.
Jag lyssnar aktivt på läraren.
Jag lyssnar på klasskamraternas idéer och svar.
Jag räcker upp handen.
Jag har ögonkontakt med den som pratar.
Jag chansar att svara även om det kanske inte är rätt.
Jag arbetar mycket på lektionerna.
Jag belönar mig själv när jag är klar med uppgifterna.
Jag kämpar för att lära mig.
Jag äter bra.
Jag samarbetar och pratar med andra vid grupparbete.
Jag kommer med många idéer vid grupparbete.
Jag tar del av andras information vid diskussioner och grupparbete.
Jag förklarar så att andra förstår.
Jag engagerar mig i ämnet och uppgiften.
Jag gör det som ska göras.
Jag antecknar vid genomgångar för att komma ihåg.
Jag övar mycket/ofta på det som är svårt.
Jag är snäll mot klasskamraterna.
Jag visar vad jag kan.
Jag är uppmärksam.
Jag frågar för att lära mig.
Jag söker kunskap och vill veta mer.
Jag tar arbetet på allvar.
Jag fokuserar och arbetar effektivt.
Jag läser böcker hemma.
Jag utmanar mig med svårare uppgifter.
Jag håller ordning på mina saker.