👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig språkfärdighet

Skapad 2020-01-12 14:10 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

F
e-nivå
c-nivå
a-nivå
Innehåll
Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Begripliga men enkla meningar Röd tråd finns delvis Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Talar med sammanhang Röd tråd finns Uttrycker egna tankar och känslor Bra balans mellan detaljer och helher
Talar med sammanhang, ledigt och personligt En tydlig röd tråd finns Fylligt och välbeskrivet innehåll
Uttal
Intonation
Uttalet är begripligt Uttalet närmar sig språkområdets intonation/accent Svensk intonation
Uttalet är klart och tydligt Bra intonation/accent
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent
Ordförråd
Ordförrådet är enkelt Kan använda enkla fraser
Ordförrådet är aktivt och någorlunda varierat Ordförrådet är anpassat till ämnet
Ordförrådet är utvecklat och varierat Ordförrådet är väl anpassat till ämnet
Språkriktighet
Meningsbyggnad Grammatik
En del fel som är störande, dock inte förstörande Behärskar tempus till viss del
Relativt god grammatisk korrekthet Få fel Behärskar tempus till stor del
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel Behärskar tempus väl
Stategier
Synonymer Omformuleraingar Kroppsspråk Ögonkontakt
Använder någon strategi
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera