Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Råttfällebil

Skapad 2020-01-13 10:07 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9
Nivå 1
Lägre -------->
Nivå 2
----------->
Nivå 3
----------->Högre
Hur råttfällebilen rör sig
Du har tillsammans med din grupp byggt en råttfällebil som rör sig framåt.
Du har tillsammans med din grupp byggt en råttfällebil som rör sig framåt minst fyra meter.
Ditt arbete och engagemang.
Du har utfört ett konstruktionsarbete genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar och utformat en råttfällebil. Under arbetet med bilen bidrar du till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Det vill säga du deltar för att få bilen klar.
Du har utfört ett konstruktionsarbete genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och utformat en råttfällebil. Under arbetet med bilen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Det vill säga du deltar aktivt för att få bilen klar och så funktionsduglig som möjligt. Ni prövar en idé, gör om och prövar igen för att få bilen så bra som möjligt.
Du har utfört ett konstruktionsarbete genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och utformat en genomarbetad råttfällebil. Under arbetet med bilen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Det vill säga du deltar aktivt och leder och driver arbetet framåt för att få bilen klar och så funktionell som möjligt. Ni prövar en idé, utvärderar idén, drar slutsatser utifrån hur det fungerade och prövar igen osv. för att få bilen så bra som möjligt.
Din dokumentation
Du har gjort en enkel dokumentation av arbetet med en skiss och en rapport där intentionen i arbetet är till viss del synliggjord. Det betyder att det inte så tydligt hur du har tänkt med er råttfällebil men det finns någon form av skiss och beskrivning av hur du har tänkt.
Du har gjort en utvecklad dokumentation av arbetet med en skiss och en rapport där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Det betyder att det är ganska tydligt hur du har tänkt med er råttfällebil. Det finns bilder som visar på era förändringar. På skissen kan man utläsa ungefär hur du tänkt att bilen ska se ut. Det är ganska tydligt vilket material ni har använt samt vilken funktion de olika delarna har. I rapporten framgår det hur ni har prövat och omprövat.
Du har gjort en välutvecklad dokumentation av arbetet med en skiss och en rapport där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Det betyder att det är mycket tydligt hur du har tänkt med er råttfällebil. Det finns bilder som visar på era förändringar. På skissen kan man utläsa hur du tänkt att bilen ska se ut. Det är tydligt vilket material ni har använt samt vilken funktion de olika delarna har. I rapporten framgår det hur ni har systematiskt prövat och omprövat. Någon annan skulle kunna bygga en likadan råttfällebil utifrån din beskrivning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: