👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation av sångtext vt 2020

Skapad 2020-01-13 11:59 i Da Vinciskolan Ale
I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att läsa och analysera texter för olika syften samt formulera dig och kommunicera i tal. Du ska göra en muntlig presentation av en artist och en sångtext.
Grundskola 7 – 9 Svenska

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att läsa och analysera texter för olika syften samt formulera dig och kommunicera i tal. Du ska göra en muntlig presentation av en artist och en sångtext.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Trovärdighet, tydlighet, berättarteknik, intresse
Du redovisar innehållet med tveksamhet. Du förmedlar inget engagemang.
Du redovisar relativt säkert. Du visar visst engagemang.
Du redovisar på ett säkert sätt och visar oftast engagemang.
Du redovisar säkert, klart och tydligt samt förmedlar engagemang.
Språk
Ordförråd och formuleringar
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din redovisning. Du kanske använder ord som du inte själv behärskar.
Du berättar klart och tydligt och lyssnaren följer lätt med i innehållet. Du använder ett enkelt språk och du förklarar svåra ord.
Du berättar klart och tydligt och du formulerar dig personligt. Du talar med viss variation och viss anpassning efter ämnet.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk. Ordvalet är anpassat efter ämnet.
Presentation
Kontakt med åhörarna, hjälpmedel
Du har inte kontakt med åhörarna. (Du använder inte stödord utan har ett manus.) Det kan vara svårt att höra vad du säger.
Du har viss kontakt med åhörarna. Du berättar med lagom röststyrka. Du använder stödord till viss del, men läser ibland längre stycken innantill.
Du har kontakt med åhörarna. Du har bra röststyrka. Du har lagom tempo. Du använder stödord som du tittar på ibland.
Du har mycket god kontakt med åhörarna. Du har ett varierat tonfall, bra tempo och ögonkontakt. Du använder dina hjälpmedel väl. Du använder stödord, men är inte bunden till dem.
Analys av sångtexten
Låtval. Vem har skrivit låten? Vad handlar låten om (innehåll)? Hur är låten uppbyggd (form)? Du gör kopplingar mellan låten och artisten samt mellan låten, samhället och tiden. Du berättar varför du valde låten.
Din analys är på väg att nå målen.
Din analys är enkel.
Din analys är utvecklad.
Din analys är välutvecklad.