Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez moi

Skapad 2020-01-13 19:27 i Roslagsskolan Norrtälje
Chez moi/Ma maison Vecka 2 - 8
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Din uppgift:
Berätta och skriva om sitt boende. Lyssna och samtala om sin bostad och sitt rum. Du visar att du - deltar på lektionerna - kan använda ord och fraser som handlar om arbetsområdet - kan ha ett samtal med en kamrat om olika sätt man bor på och hur det ser ut i bostaden.
- kan ställa frågor och besvara frågor - kan presentera din bostad med hjälp av bilder och några få stödord - kan skriva en text om ditt boende

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Samtala med en kamrat om olika sätt man bor på och hur det ser ut i hemmet. Under samtalet ska du visa att du kan ställa och besvara enkla frågor och att du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Samtala med en kamrat om olika sätt man bor på och hur det ser ut i hemmet. Under samtalet ska du visa att du kan ställa och besvara enkla frågor och ställa följdfrågor . Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Samtala med en kamrat om olika sätt man bor på och hur det ser ut i hemmet. Under samtalet ska du visa att du kan ställa och besvara enkla frågor och ställa flera följdfrågor. Du kan använda någon strategi genom att ställa följdfrågor och använda synonymer. Du formulerar dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentera
Framföra en presentation för en kamrat där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor och vad som finns i ditt rum. Du använder minst tre prepositioner, tre olika adjektiv och tre sambandsord. Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Framföra en presentation för en kamrat där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor, om de olika rummen, vad du gör i de olika rummen, några möbler i rummen och vad som finns i ditt rum. Du använder flera prepositioner, flera olika adjektiv och flera sambandsord. Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du talar med flyt.
Framföra en presentation för en kamrat där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor, om de olika rummen, vad du gör i de olika rummen, några möbler i rummen och vad som finns i ditt rum. Du använder flera prepositioner, flera olika adjektiv och flera sambandsord. Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du talar med gott flyt.
Skriva
Skriva en presentation där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor och vad som finns i ditt rum. Du använder minst tre prepositioner, tre olika adjektiv och tre olika sambandsord. Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Skriver en presentation där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor, om de olika rummen, vad du gör i de olika rummen, några möbler i rummen och vad som finns i ditt rum. Du använder flera prepositioner, flera olika adjektiv och flera sambandsord. Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du skriver med flyt.
Skriver en presentation där du med hjälp av bilder berättar om var och hur du bor, om de olika rummen, vad du gör i de olika rummen, några möbler i rummen och vad som finns i ditt rum. Du använder flera prepositioner, flera olika adjektiv, verb och flera sambandsord. Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du skriver med gott flyt.
Läsa
Förstår det mest väsentliga i korta, enkla texter
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter.
Förstå innehållet i korta, enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: