👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-bedömning ink. information

Skapad 2020-01-14 10:44 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap Historia Geografi
E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. (förstå innebörden och kunna använda begreppen i olika sammanhang)
Du har goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analys
Du kan föra enkla resonemang och beskriva enkla samband. Du beskriver enkla och till viss del underbyggda resonemang. (orsaker, konsekvenser, samband, jämförelser, för- och nackdelar, hitta lösningar, växla perspektiv)
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang och beskriva förhållandevis komplexa samband. Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband. Du beskriver komplexa samband med utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Diskussion
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. (argumentera för en åsikt, föra ett logiskt resonemang)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Söka information
Du kan söka information och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet. (veta hur man söker, väljer ut, kritiskt granskar information)
Du kan söka information och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.