👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi klass 04A vt 2020

Skapad 2020-01-16 12:15 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Samhällskunskap
Lägre kvalitet
Mot högre kvalitet
Mot högre kvalitet
Hög kvalitet
Resonera
Du resonerar med enkla men inte underbyggda argument, d v s du beskriver utan att samband framgår och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beskriva och förklara
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller i felaktiga sammanhang. Relevant fakta saknas, så förståelsen framgår inte.
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer med betydelse för ämnet och visar på en god förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet och visar på en mycket god förståelse.
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen saknar betydelse eller inte är relevanta.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, vilket visar på en viss förståelse för begreppen.
Du använder de flesta begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder alla begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en mycket god förståelse.