👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 1A

Skapad 2020-01-16 13:49 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
En matris för läromedlet Singma 1A
Grundskola 1 Matematik

1
2
3
4
5
Talen 0 till 10
Räkna framåt och bakåt
Räkna och bestämma antal
Jämföra och storleksordna tal
Talkamrater för talen 5 till 10
Addition 0 till 10
Addera med hjälp av talkamrater
Addera genom att räkna vidare
Hitta på räknehändelser
Skriva likheter med addition
Subtraktion 0 till 10
Subtrahera genom att ta bort
Subtrahera med hjälp av talkamrater
Subtrahera genom att räkna bakåt
Hitta på räknehändelser
Se samband mellan addition och subtraktion
Former och mönster
Namnge och beskriva geometriska former
Jämföra och sortera former
Beskriva och fortsätta mönster
Skapa mönster
Talen 0 till 20
Räkna och bestämma antal
Jämföra och storleksordna tal
Beskriva och fortsätta mönster (antal)
Addition och subtraktion 0 till 20
Addera genom att bilda 10
Subtrahera genom att räkna bakåt
Addera och subtrahera antal
Subtrahera från 10
Se samband mellan addition och subtraktion
Längd och höjd
Jämföra och uppskatta höjd och längd
Mäta med saker
Mäta med kroppen
Mäta med linjal