👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Min framtid"

Skapad 2020-01-16 13:53 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Bedömning av muntlig presentation "Min Framtid" (Utbildning och Yrke) SO/SV
Grundskola 9 Svenska

Muntlig presentation av projektet "Min Framtid" (utbildning och yrke) SO/SV

- >
- >
- >
- >
Struktur
Presentationen hänger ihop till viss del.
Presentationen har en röd tråd.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd.
Språk, ord och begrepp
Språket är för krångligt. Det finns få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är ibland krångligt. Det finns några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är varierat och mestadels ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Språket är välutvecklat och helt ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och de används i rätt sammanhang.
Sakkunskap/fakta
Viktig fakta saknas och/eller det finns felaktiga uppgifter.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
För mycket innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Eventuell Powerpoint-presentation (Ej obligatorisk) utformning, layout.
Lite tid/engagemang har lagts ner på presentationsprogram/ powerpoint för att förbereda presentationen.
Gör en kort, enkel presentation med hjälp av presentations-program/power-point.
Gör ett noggrant arbete och är väl förberedd inför presentationen. Presentationsprogram används på ett genomtänkt sätt för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Gör ett nogrant arbete och är synbart förberedd inför presentationen. Innehållet är intressant och personligt presenterat med hjälp av powerpoint eller annat presentationsprogram.