👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension: åk 7

Skapad 2020-01-16 13:59 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Bokrecension
Grundskola 7 Svenska

Matris för bokrecension

→→
→→→
Handling
Händelser, personer och miljö
Kan göra enkla sammanfattningar av innehållet.
Kan göra utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Kan göra välutvecklade sammanfattningar av innehållet.
Budskap
Kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eget omdöme
Kan ge enkla omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Kan ge utvecklade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Språket
Kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.