👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2020-01-16 14:00 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Sammanfatta och kommentera text
Du kan göra en enkel, kronologisk sammanfattning.
Du kan göra en utvecklad sammanfattning och kommentera innehållet med hänsyn till tid och plats.
Du kan göra en väl utvecklad sammanfattning samt kommentera innehållet utförligt med hänsyn till tid och plats.
Läsförståelse
Personbeskrivning
Texten innehåller enkla beskrivningar
Texten innehåller beskrivningar
Texten innehåller utförliga och varierade beskrivningar
Läsförståelse
Kommentera med hänsyn till språket
Du kan på ett enkelt sätt kommentera språket i den lästa texten.
Du kommentera språket i den lästa texten.
Du kan på ett utförligt sätt kommentera språket i den lästa texten.
Läsförståelse
Läsupplevelse
Du har på ett enkelt sätt beskrivit din upplevelse av det lästa.
Du har beskrivit din upplevelse av det lästa.
Du har på ett välutvecklat sätt beskrivit din upplevelse av det lästa.
Skriva
Innehåll och språklig variation
Din text är begriplig och innehåller viss språklig variation.
Din text är relativt tydlig och innehåller förhållandevis god språklig variation.
Din text är tydlig och innehåller god språklig variation.
Skriva
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet med god säkerhet.