Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 1

Skapad 2020-01-16 15:00 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik

Taluppfattning och tals användning

Talen 0 till 100
Talkamrater 1-10
Räkna antal
Jämföra tal
Storleksordna tal
Tallinjen
Talföljder
Udda och jämna tal
Tiotal och ental
Förstå och använda ordningstal
Addition 0 till 40
Addera genom att räkna vidare
Addera med talkamrater
Addera genom att bilda 10
Addera tiotal
Kommutativa lagen
Subtraktion 0 till 40
Subtrahera genom att ta bort
Subtrahera genom talkamrater
Subtrahera genom att räkna bakåt
Subtrahera från 10
Subtrahera ental
Subtrahera tiotal
Beräkna skillnad
Multiplikation
Bilda lika stora grupper
Addera lika stora grupper
Lägga i lika rader
Dubbelt
Samband mellan multiplikation och division
Division
Gruppera lika
Dela lika
Hälften
Samband mellan multiplikation och division

Algebra

Algebra
Förstå likhetstecknets innebörd
Enkla algebraiska uttryck
Skriva likheter i addition och subtraktion
Beskriva likheter i sitt sammanhang
Upptäcka och beskriva talföljder

Problemlösning

Problemlösning
Lösa problem utifrån vardagliga händelser
Använda olika strategier vid problemlösning
Hitta på räknehändelser/uppgifter i de fyra räknesätten
Tolka textuppgifter och välja räknesätt
Hitta flera lösningar

Geometri

Geometriska former
Känna igen och namnge kvadrat, rektangel, cirkel och triangel
Jämföra former (sida, hörn)
Sortera former (färg, form, storlek, sidor)
Geometriska mönster
Förstå och använda lägesord
Mätning: Längd
Uppskatta och jämföra längd/höjd
Mäta med saker
Äldre måttenheter (tum, hand, fot, famn)
Mäta med linjal
Mäta i centimeter
Mätning: Massa
Jämföra massa
Uppskatta massa
Mäta massa
Mäta massa i kilogram
Mätning: Tid
Analog klocka hel/halv timme
Tidsordning
Uppskatta tid
Jämföra tid
Kalendern

Sannolikhet och samband

Sannolikhet och statistik
Läsa av diagram
Läsa av tabeller
Skapa enkla diagram
Skapa tabeller
Samband och förändring
Dubbelt
Hälften
Hälften och dubbelt av antal
Samband mellan addition och subtraktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: