👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav åk 7-9 - Jag sätter betyg på:

Skapad 2020-01-16 15:34 i Vaksalaskolan Uppsala
Kunskapsmatris för bild men med ett enklare språk.
Grundskola 7 – 9 Bild

Jag bedömer dina kunskaper utifrån kunskapskraven och om du lyckas att nå kunskaperna från nivå E till A.
Detta sätter jag betyg på:

E
Enkelt delvis prövande i huvudsak
C
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
A
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Framställa bilder
Hur du gör berättande och informativa bilder som säger något om dina åsikter, erfarenheter och upplevelser
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Tekniker, verktyg & material
Hur du använder olika tekniker, verktyg och material
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Kombinera bildelement
Hur du kombinerar former, färger och bildkompositioner
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Utveckla idéer
Hur du, när du jobbar med bilder får idéer och uppslag till annat du gör i skolan och livet. Och hur du använder nutida och historiska bilder som inspirationskälla
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Formulera & välja handlingsalternativ
Hur du själv väljer ord och handlingar som leder framåt i din kunskap om bild
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Presentera bilder
Hur du presenterar dina bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Ge omdömen om arbetet
Hur du själv bedömer och resonerar kring du har gjort och kvalitén på det
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Tolka, resonera & koppla
Hur du diskuterar kring nutida, historiska och rörliga bilder. Och hur du kopplar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i världen
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda
Beskriva
Hur du beskriver bilder och verks uttryck, innehåll och funktioner
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Enkelt delvis prövande i huvudsak
Utvecklat relativt väl/god förhållandevis
välutvecklat välfungerande varierat väl underbyggda