Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivfabriken vt-20 år 7

Skapad 2020-01-17 13:32 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmall till skrivfabriken vt-20
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsmall till skrivfabriken vt-20

F
E
C
A
Innehåll (novell)
Innehållet passar i huvudsak i den den tänkta genren. Enkelt uppbyggd dramaturgi.
Innehållet passar relativt väl i den den tänkta genren. Relativt väl uppbyggd och genomtänkt dramaturgi.
Innehållet passar väl i den den tänkta genren. Genomtänkt och väl uppbyggd dramaturgi där genren utnyttjas väl.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i genren. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar i relativt väl i genren. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i genren. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: