Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: fakta, källor, argument

Skapad 2020-01-17 15:15 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 9 Samhällskunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Faktahänvisning
Dina argument bygger mest på åsikter och något argument bygger av fakta.
Dina argument bygger på åsikter och några argument bygger på fakta.
Större delen av dina argument bygger på fakta och något argument bygger bara på åsikter och saknar fakta som grund.
Alla argument är underbyggda av fakta.
Källors trovärdighet och relevans
Du kan ge en korrekt motivering till varför en källa du använt dig av är trovärdig och relevant
Du kan ge några korrekta motiveringar till varför en källa du använt dig av är trovärdig och relevant
Du kan ge några korrekta motiveringar till varför källor du använt dig av är trovärdig och relevant
Du motiverar klart och tydligt varför källorna anses vara lämpliga eller trovärdiga.
Växla mellan olika perspektiv
Du argumenterar utifrån ett perspektiv.
Du argumenterar till större del utifrån ett perspektiv och tar vid något tillfälle upp något annat perspektiv.
Du argumenterar till större del utifrån ett perspektiv och tar vid några tillfällen upp något annat perspektiv.
Du argumenterar utifrån en ståndpunkt men visar genomgående att du kan växla till andra perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: