Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva, en lärandematris

Skapad 2020-01-19 21:16 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris för att skriva texter i svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

När man skriver en text kan man använda sig av olika sätt och strategier för att skriva och utveckla sin text.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Jag har en rubrik.
Jag har en passande rubrik.
Jag har en tydlig och passande rubrik.
Inledning
Min text har en inledning.
Min text har en tydlig inledning.
Min text har en tydlig och intressant inledning.
Handling och röd tråd
Jag räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten.
Nästan alla händelser i min text hänger ihop och det går att förstå texten.
Alla händelser i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten.
Avslutning
Min text har en avslutning.
Min text har en tydlig avslutning.
Min text har en tydlig och personlig avslutning.
Styckeindelning/underrubriker
Jag har minst ett nytt stycke.
Jag har minst tre stycken.
Jag har nya stycken där det passar.
Meningar
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Språk
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Stor bokstav och skiljetecken
Jag har ganska ofta stor bokstav och rätt skiljetecken.
Jag har nästan alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Jag har alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Stavning
Jag stavar mer än hälften av orden rätt.
Jag stavar de flesta orden rätt.
Jag stavar alla orden rätt.
Verb
Det finns verb i min text.
Verben i min text står ibland i rätt tidsform.
Verben i min text står oftast i rätt tidsform.
Strategier
Jag läser alltid igenom det jag skrivit innan jag lämnar in och ber också någon annan att läsa om det är möjligt. Jag förbättrar min text med hjälp av tips från någon annan eller om jag upptäcker något själv.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör någon förbättring innan jag lämnar in det.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör förbättringar innan jag lämnar in det.
Källor
Jag använder mig av minst en källa och namnger den.
Jag använder mig minst av två olika källor och namnger dem.
Jag använder mig minst av tre olika källor och namnger dem.
Källors trovärdighet
Jag har använt mig av en ganska trovärdig källa.
Jag har mestadels använt mig av trovärdiga källor.
Jag har använt mig av mycket trovärdiga källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: