Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Medeltiden

Skapad 2020-01-20 10:27 i Stenkulan Lerum
Grundskola 5 Historia
På väg att nå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utmärkande drag medeltiden
Grundläggande kunskaper om de utmärkande dragen för medeltiden från 1050 - 1523
Du har utvecklade kunskaper om de utmärkande dragen för medeltiden från 1050 - 1523
Begrepp medeltiden
Du känner till begrepp som är specifika för medeltiden. Du känner även till de övergripande historiska begreppen "likheter och skillnader", "kronologi", "orsak och konsekvens" samt "källor".
Du har god kännedom om begrepp som är specifika för medeltiden och kan använda dig av dem i ett sammanhang. Du känner även till de övergripande historiska begreppen "likheter och skillnader", "kronologi", "orsak och konsekvens" samt "källor".
Förmåga att jämföra
Du kan göra en enkel jämförelse, med likheter och skillnader, mellan medeltidens samhällsklasser.
Du kan göra en utvecklad jämförelse, med likheter och skillnader, mellan medeltidens samhällsklasser.
Förmåga att föra resonemang
Du kan föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av att Sverige blev kristet samt vilken betydelse det fick för människan och samhället. Du använder dig av grundläggande begrepp.
Du kan föra utvecklade resonemang i flera led om orsaker till och konsekvenser av att Sverige blev kristet samt vilken betydelse det fick för människan och samhället. Du har en god kännedom om relevanta begrepp och använder dessa i ditt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: