Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Lärandematris

Skapad 2020-01-20 20:20 i Alléskolan Lerum
Debattartikel eller debattinlägg
Grundskola 8 – 9 Svenska
Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en debattartikel eller ett debattinlägg i vilket du uttrycker dina åsikter i en fråga.
  • Sv  E 9
Jag skriver en debattartikel eller ett debattinlägg som till viss del följer genretypiska drag. Jag utgår ifrån fakta och beskriver mina åsikter och tankar i en fråga. Jag gör enkla beskrivningar och förklaringar.
Jag skriver en debattartikel eller ett debattinlägg som relativt väl följer genretypiska drag. Jag utgår ifrån fakta och beskriver mina åsikter och tankar i en fråga genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur olika perspektiv och i flera led). Jag lyfter något motargument som jag bemöter. Jag anpassar mig på ett tydligt sätt till mottagaren.
Jag skriver en debattartikel eller ett debattinlägg som väl följer genretypiska drag. Jag utgår ifrån fakta beskriver mina åsikter och tankar i en fråga genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur flera olika perspektiv och i flera led). Jag lyfter ett passande motargument och bemöter det på ett sätt som stärker min argumentation i hela texten. Jag anpassar mig på ett tydligt sätt till mottagaren.
Källor
Källanvändning
  • Sv  E 9
Källan/källorna styrker min argumentation något. Det är ganska tydligt vilka åsikter som är mina och vilka andras åsikter jag refererar till.
Källan/källorna styrker min argumentation. Det är tydligt vilka åsikter som är mina och vilka andras åsikter jag refererar till.
Källorna styrker min argumentation väl. Det är mycket tydligt vilka åsikter som är mina och vilka andras åsikter jag refererar till.
Källor
Källhänvisning
Jag hänvisar till en eller flera källor genom att skriva en källförteckning senare eller i slutet av texten.
Jag hänvisar till en eller flera källor genom citat och/eller referatmarkör och infogar detta på ett ganska smidigt sätt i texten. Källhänvisningarna är oftast angivna med både namn och datum och står i anslutning till citaten/referaten.
Jag hänvisar till flera källor genom citat och/eller referatmarkör och infogar detta på ett smidigt och effektivt sätt i texten. Källhänvisningarna är angivna med namn och datum och står i anslutning till citaten/referaten. Jag använder parentes eller inskjuten bisats för att underlätta läsningen av källhänvisningarna.
Struktur
Uppbyggnad, styckeindelning och styckemarkering.
  • Sv  E 9
Min text har en kortare inledning, huvuddel och avslutning. Jag försöker dela in texten i stycken.
Min text har en tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag
Min text har en inledning som skapar intresse för texten, en huvuddel (med en tydlig "röd tråd") och en avslutning som sammanfattar. Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Språk
Ordval
Jag varierar mina ord till viss del och orden passar ihop med texten. Jag startar oftast meningar på samma sätt.
Jag varierar mina ord (jag använder något/några ämnesspecifika ord). Jag försöker starta meningar på olika sätt.
Jag varierar mina ord och ordvalet är passande och höjer kvaliteten (jag använder flera ämnesspecifika ord). Jag startar meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnad
  • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord t.ex. och, så, men, när, för. Meningsbyggnaden är oftast rätt.
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord t.ex. eftersom, därför att och antingen eller. Meningsbyggnaden är varierad med korta och långa meningar, huvudsatser och bisatser, för att skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad textbindning genom varierade sambandsord. Meningsbyggnaden är medvetet varierad med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt. Meningarna består av flera satser och bisatserna används både i början, i slutet och som en inskjutande del i meningarna.
Skrivregler
  • Sv  E 9
Jag använder stor bokstav på ett säkert sätt. Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett ganska säkert sätt. Jag gör några stavfel.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt. Jag är ganska säker på kommatering.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken, stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt. Jag är säker på kommatering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: