Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syra Bas

Skapad 2020-01-21 09:08 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Kemi

Rubrik 1

Ännu ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper (Stödmall)
Du har visat att du kan: - undersöka en neutral, sur och en basisk lösning. - begreppet Indikator - begreppet neutralisation - SIV-regeln - pH-skalan samt avgöra om en lösning är sur, basisk eller neutral utifrån ett pH-värde.
Dessutom har du visat att du kan: - förklara vilka joner som deltar och hur dessa reagerar med varandra vid en neutralisation - förklara skillnaden mellan en stark och en svag syra, respektive en stark och en svag bas
Dessutom har du visat att du kan: - beskriva vad som händer vid en neutralisation med hjälp av en kemiskreaktionsformel - i dina förklaringar använda dig av korrekta kemiska beteckningar
Förmåga att dra slutsatser. (Interaktiva laborationer)
Du har visat att du kan: - beskrivit förhållandet mellan antalet vätejoner och hydroxidjonerna när det gäller sur, basisk och neutral lösning. - kan namnge några syror respektive baser samt tala om vad dessa används till.
Dessutom har du visat att du kan: - förklara vad som händer med pH vid spädning av en bas och en syra. - dra en generell slutsats om vätejoners och hydroxidjoners betydelse för en vätskas pH.
Dessutom har du visat att du kan: - Dra en generell slutsats och dessutom förklarat vad som händer i en basisk lösning och en sur lösning när den späds flera gånger. - dra en generell slutsats samt att du kan förklara vilken betydelse joner har för en vätskas ledningsförmåga.
Försurning
Du har visat att du: - vet vad försurning är - vilka orsaker som ligger bakom - kan ge exempel hur växter eller djur påverkas av försurningen - kan ge ett förslag på vad vi kan göra för att minska på försurningen och förklara varför det fungerar.
Dessutom har du visat att du kan: - redogöra för hur de bakomliggande orsakerna leder till försurning - kan ge 2 minst två förslag på vad vi kan göra för att minska på försurningen samt förklara varför en av dessa fungerar.
Dessutom har du visat att du kan: - i dina förklaringar använda kemiska reaktionsformler.
Laboration - Planering och Genomförande
Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering.
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en färdig planering. Du kan bidra till att planera en egen laboration
Du kan genomföra en laboration helt självständigt utifrån en färdig planering. Du kan självständigt planera och genomföra en laboration
Laboration - skriftlig rapport
Du har med stöd skrivit en rapport där du redovisat dina resultat och där din slutsats framgår.
Du har skrivit en rapport där du redovisat dina resultat i en tabell och där din slutsats tydligt framgår. Du har besvarat den övergripande frågan. Du har med förtydligande bilder.
Du har skrivit en rapport där du redovisat dina resultat i en tabell och där din slutsats tydligt framgår. Du har besvarat den övergripande frågan med en förklarande text. Din labrapport innehåller förtydligande bilder. Labrapporten är så pass tydlig så att någon annan skulle kunna genomföra samma laboration med hjälp av din rapport.
Användning av utrustning
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du är aktiv från början till slut
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Du driver arbetet framåt samt tar egna initiativ till att arbetet skulle flyta på så bra som möjligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: