Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-01-21 10:16 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 7 – 9

Argumenterande text (insändare, reklam, debatt)

INNEHÅLL

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Bakgrund Källanvändning (Referat till källa/läst text)
Du visar i ditt inlägg att du har läst en text, genom att använda dig av NÅGOT från den (källanvändning).
Du visar i ditt inlägg att du har läst en text, och SÄTTER IN LÄSAREN I SAMMANHANGET. Det som hämtas från texten är relevant för det egna resonemanget, och är relativt VÄL INFOGAT I TEXTEN (källanvändning).
Du har uppfattat texten väl (BUDSKAPET), och sätter in läsaren i sammanhanget. Det som hämtas från texten är relevant för det egna resonemanget, och är VÄL INFOGAT I TEXTEN (källanvändning).
Källhänvisning
Du gör ett försök till källhänvisning. T.ex. citat m. korrekt markering (hon tycker…/ de säger…/ i texten står det…) Källförteckning i slutet.
Källhänvisningen (tidningens namn, artikelns namn, författarens namn) måste följa ett citat eller information hämtad direkt från en text.
Tes
Diskussionen är enkel men DIN ÅSIKT FRAMGÅR.
Diskussionen är UTVECKLAD och din åsikt framgår TYDLIGT.
Diskussionen är välutvecklad och BALANSERAD, och din åsikt framgår TYDLIGT.
Argument
Åsikten stöds med minst ett argument.
Texten innehåller både det personliga och det allmänna. Argumenten FÖRDJUPAR / BREDDAR diskussionen.
Texten innehåller och BALANSERAR både det personliga och det allmänna, detaljer och helhet. Hänsyn tas till eventuella MOTARGUMENT.

STRUKTUR

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Organisation av innehållet
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är TYDLIGT urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad med TYDLIGT FOKUS på ämnet. Den har styckeindelning, samt en EFFEKTIV inledning och avslutning. RUBRIKEN är passande och relaterar till textens budskap.
Textbindning
Enkla sambandsord används t.ex. ”och, eller, senare, därför”.
Mer varierad textbindning används t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta”.
Sambandsord används för att strukturera texten t.ex. ”för det första, ytterligare, sist men inte minst”.

SPRÅK, STIL

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är passande och varierat. Exv. ämnesspecifika ord.
Ordvalet är träffande (precist), varierat och specifikt.
Meningsbyggnad Formulering
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, enkel och föga varierad. Få språkfel som inte stör förståelsen.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på viss variation. Viss anpassning av stil efter ämne/situation.
Meningsbyggnaden är korrekt, varierad och träffsäker (precis). God känsla för anpassning av stil efter ämne/situation.
SKRIVREGLER
Skiljetecken Stavning Stor bokstav
Relativt korrekt. Viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen.
Få formella fel. Användning av markörer: skiljetecken, styckemarkering, underrubriker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: