Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens förmåga att förstå skriven engelska

Skapad 2020-01-22 12:06 i Kärna skola Kungälv
"Please, Kids!" är ett bedömningsunderlag för elevernas förmåga att förstå skriven engelska - att förstå helhet och sammanhang samt uppfatta detaljer. I uppgiften får eleverna läsa korta meddelanden som består av lappar på en anslagstavla. Lapparna innehåller uppmaningar där föräldrarna ber sina barn att hjälpa till med diverse uppgifter i hemmet. Varje meddelande illustreras med en bild och det gäller att kombinera rätt meddelande med rätt bild.
Grundskola 4 Engelska

"Please, Kids!" är utprövad för årskurs 3 och 4, vars syfte är att ge underlag för bedömning av elevernas receptiva förmåga, alltså att läsa och förstå korta meningar med vardagliga ord.

Reception

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En  4-6   Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Jag är inte helt säker på vad flera av orden betyder när jag läser korta meddelanden med vardagliga ord.
Jag förstår oftast när jag läser korta meddelanden med vardagliga ord.
Jag läser och förstår korta meddelanden med vardagliga ord.
Eleven kan läsa och förstå korta meddelanden med vardagliga ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: