Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria vt 2020

Skapad 2020-01-22 13:48 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
Lägre kvalitet
Mot högre kvalitet
Mot högre kvalitet
Hög kvalitet
Uttrycka i skrift
Du skriver ett referat där läsaren kan förstå innehållet med omläsning.
Du skriver ett referat så läsaren kan förstå innehållet utan omläsning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med korrekt interpunktion och stavning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår och lockar till läsning, t ex med variation i ordval och meningsbyggnad.
Struktur
Du har inte en fungerande struktur och/eller citat och källhänvisning saknas.
Du har en fungerande struktur, t ex att början och slut passar till uppgiften, samt att citat och källhänvisning delvis framgår.
Du har en klar struktur och tydligt fokus på ämnet, t ex med styckeindelning, samt att citat och källhänvisning framgår tydligt.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen. Citat och källhänvisningar är korrekta och fyller en funktion i texten.
Beskriva och förklara
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet och/eller i felaktiga sammanhang samt att relevant fakta saknas, så förståelsen framgår inte.
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer med betydelse för ämnet och visar på en god förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet och visar på en mycket god förståelse.
Resonera
Du resonerar med enkla men inte underbyggda argument, d v s att förklara utan att samband framgår uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s att förklara med ett enkelt orsakssamband och uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s att förklara utförligt där orsakssambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s att förklara utförligt där orsakssambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: