Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Five Paragraph Essay

Skapad 2020-01-22 14:00 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Texten har viss struktur, innehåller minst två av de efterfrågade delarna.
Texten har viss struktur, innehåller minst tre av de efterfrågade delarna.
Texten har klar struktur. Minst tre delar är väl behandlade.
Texten har klar struktur. Minst fyra delar är väl behandlade.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är enkelt och kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: