Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 1-3

Skapad 2020-01-22 15:57 i Vretaskolan Östhammar
Kunskapsutveckling i bild för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Bild

Denna matris visar elevens kunskapsutveckling i bild för åk. 1 - 3 (nivå 1-4). Den sista rutan längst till höger motsvarar lägsta godtagbara kunskapsnivå i slutet av åk. 6.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav för betyget E i åk 6
Framställa bilder och bildarbeten
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Jag skapar bilder.
Jag skapar bilder utifrån en given idé. Jag slutför bilderna jag påbörjat. Jag behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Jag har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Jag har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och kan skapa olika uttryck. Jag kommer med egna förslag på hur uppgiften kan lösas.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Eleven kan i det bild-skapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnes-områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kommunicera med hjälp av bilder
 • Bl
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag berättar med bilderna jag har skapat.
Mina bilder har ett budskap. Jag kan illustrera en berättelse till t. ex. ett ämnesområde jag arbetar med. Jag kan berätta vad mina bilder föreställer.
Mina bilder har ett tydligt budskap. De förstärker till viss del en berättelse till ex. ett arbetsområde som jag arbetar med. Jag kan berätta om mina bilder och delge mina tankar.
Mina bilder är genomtänkta och har ett tydligt budskap. De förstärker en berättelse till ett arbetsområde jag arbetar med. Jag kan berätta om och reflektera kring egna bilder och delge mina tankar och idéer.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicera erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kan presentera sina bilder med en viss anpassning till syfte och sammanhang.
Använda olika tekniker, verktyg och material
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Med hjälp av stöd använder jag material, verktyg och tekniker för att skapa bilder.
Jag kan hantera något material, verktyg och tekniker för att skapa två- och tredimensionella bilder.
Jag kan hantera flera material, verktyg och tekniker för att skapa två- och tredimensionella bilder.
Jag kan på ett fungerande sätt använda flera olika material, verktyg och tekniker för att skapa olika uttryck i två- och tredimensionella bilder. Jag kan även kombinera olika bildelement.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Resonemang och bildhistoria
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag har mött bilder från olika tider och kulturer.
Jag känner till att det finns bilder från olika tider och kulturer. Jag kan med stöd samtala om bilder från olika tider och kulturer.
Jag känner till att bilder från olika tider har olika betydelse och budskap. Jag kan samtala om bilder från olika tider och kulturer.
Jag kan föra resonemang kring bilders olika budskap och betydelse genom tiderna. Jag kan samtala om om bilder från olika tider och kulturer och koppla dessa till egna erfarenheter.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: