Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Podd i Romantiken

Skapad 2020-01-23 13:42 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 2 Samhällskunskap
Inte godkänd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter.
komplettera
Detta gör eleven med viss säkerhet
Detta gör eleven med viss säkerhet på ett nyanserat sätt
Detta gör eleven med säkerhet på ett nyanserat sätt
Litteraturen Den unge Werthers lidanden
komplettera
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: