Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva och läsa instruernade texter!

Skapad 2020-01-23 21:39 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Rubrik 1

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med god säkerhet använda din kunskap att:
Aspekt 1
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Aspekt 2
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Aspekt 3
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Aspekt 4
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Aspekt 5
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Aspekt 6
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Aspekt 7
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Aspekt 8
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: