Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell sv, 7-9

Skapad 2020-01-24 08:00 i Länna skola Norrtälje
Matrisen är hämtad från de nationella provens bedömningsanvisningar.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Novell

Har ej uppnått
Kunskapskrav motsvarande E
Kunskapskrav motsvarande C
Kunskapskrav motsvarande A
Koppling till uppgiften
 • Sv
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl.
Innehåll
 • Sv
 • Sv
Du skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Du skriver en novell med utvecklande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Du skriver en novell med välutvecklande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
 • Sv
 • Sv
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckesmarkeringar, inledning, avslutning och rubrik.
Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckesindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning och rubrik.
Struktur
 • Sv
 • Sv
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • Sv
 • Sv
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Språk och stil
 • Sv
 • Sv
Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Tempusbruket används på riktigt sätt i större delen av novellen.
Tempusbruket används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
 • Sv
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: