Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2020-01-27 15:52 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik

Geometri åk 7

Nivå 1
Ännu ej där
Lägre
-->
Högre
Enheter och prefix
Du kan göra enhetsomvandlingar mellan några vanliga enheter för sträcka, vikt eller volym och använder några olika prefix.
Du kan göra enhetsomvandlingar för sträcka, vikt och volym. Du vet betydelsen av de olika prefixen som gåtts igenom och kan använda dem till att svara med lämplig enhet.
Du använder prefix och gör enhetsomvandlingar med säkerhet och svarar alltid med lämplig enhet.
Skala
Du kan räkna ut det verkliga avståndet i en bild som är ritad i förstorad eller förminskad skala.
Du kan göra beräkningar med skala både där du vet skalan och ska räkna ut det verkliga avståndet, och att utifrån bild och verkligt avstånd avgöra vilken skala bilden är ritad i.
Du kan med säkerhet göra beräkningar med skala, både utifrån angiven skala och utifrån mått där du behöver beräkna skalan. Du visar förståelse för areaskala.
Vinklar
Du kan mäta och rita vinklar Du ska känna till att vinkeln i ett helt varv är 360ᵒ Du kan att det är 180ᵒ i ett halvt varv och/eller du kan att vinkelsumman i en triangel är 180ᵒ och du kan göra enkla beräkningar i ett led med hjälp av den kunskapen
Du kan mäta och rita vinklar Du ska känna till att vinkeln i ett helt varv är 360ᵒ Du kan använda dig av vinkelsumman i trianglar och fyrhörningar. Du kan använda dig av vinkelreglerna, och du kan göra beräkningar med hjälp av dem
Du kan mäta och rita vinklar Du ska känna till att vinkeln i ett helt varv är 360ᵒ och du kan göra beräkningar i ett led med hjälp av den kunskapen. Du kan använda dig av vinkelsumman och vinkelreglerna. Du kan göra beräkningar med vinklar som kräver att man räknar i flera led.
Beräkning av omkrets och areor
Du kan beräkna area och omkrets på några olika fyrhörningar och trianglar samt några enkla sammansatta figurer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beräkna area och omkrets på några olika fyrhörningar, trianglar och cirklar (endast omkrets) samt några sammansatta figurer på ett fungerande sätt.
Du är mycket säker på att beräkna area och omkrets på olika fyrhörningar, trianglar och cirklar samt några sammansatta figurer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du använder för det mesta ett vardagsspråk, men förstår flera matematiska begrepp
Du förstår flera matematiska begrepp och använder dem oftast korrekt
Du förstår de matematiska begreppen och använder dem korrekt
Resultat och redovisning
Dina resultat är rimliga och din redovisning går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Dina resultat är rimliga med rätt enhet. Din redovisning är tydlig och du förklarar alla steg i din lösning.
Dina resultat är rimliga med rätt enhet och korrekta avrundningar i svaret. Din redovisning är enkel och lätt att följa och förstå. Den är tydlig och strukturerad och alla steg förklaras. Den matematiska terminologin är korrekt.
Problemlösning
Du kan lösa enkla problem och använder till viss del fungerande metoder i olika sammanhang.
Du löser många av de problemuppgifter du ställs inför, och använder för det mesta fungerande och effektiva metoder.
Du visar säkerhet i problemlösning och använder nästan alltid effektiva och väl fungerande metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: