Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bucket list - muntlig framställning

Skapad 2020-01-28 08:04 i Rönnowskolan Kristianstad
Matris för muntlig framställning - Bucket list
Grundskola 7 – 9 Engelska

Matris för Speech - förberedd muntlig framställning

Rubrik 1

Förberedelser
Presentationen är till viss del förberedd och viss träning tycks ha gjorts.
Du är förberedd och tycks ha tränat på sin presentation.
Det är tydligt att du har tränat mycket. Presentationen är väl förberedd.
Innehåll
I din presentation delger du till viss del varför du önskar göra/äga/uppleva de saker som presenteras i din bucket list.
I din presentation delger du varför du önskar göra/äga/uppleva de saker som presenteras i din bucket list.
I din presentation delger du ingående du önskar göra/äga/uppleva de saker som presenteras i din bucket list.
Tydlighet
Man förstår vad som sägs utan större ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs.
Språket är varierat och det finns tydlig struktur i presentationen.
Flyt
Du stakar sig ibland men har för det mesta ett gott flyt och intonation. Du uttalar de flesta ord korrekt och tydligt.
Du har ett gott flyt och intonation. Du uttalar i princip alla ord korrekt och tydligt.
Du har ett mycket gott flyt och intonation. Förutom enstaka misstag, uttalar du alla ord korrekt och tydligt.
Grammatik
Du visar en osäker på grammatiska strukturer.
Du visar viss osäkerhet på grammatiska strukturer.
Du visar på en grammatisk säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: