Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-01-28 08:12 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Uppgiftsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva argumenterande text.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Argumenterande text - uppgiftsmatris

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Tes, argument och motargument.
Diskussionen är enkel och din åsikt är otydlig.
Diskussionen är enkel men din åsikt framgår. Tesen stöds till viss del av några argument. Försök att underbygga argumenten med fakta från olika källor görs.
Diskussionen är relativt väl utvecklad och din åsikt framgår tydligt. Du har flera argument som underbyggs med exempel utifrån egna erfarenheter, andra källor och till viss del utifrån kunskaper om omvärlden. Argumenten är relativt väl fungerande och hänsyn tas till motargument.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och din åsikt framgår tydligt. Argumenten underbyggs t ex med exempel utifrån egna erfareheter, andra texter samt kunskaper om omvärlden. Argumenten är välvalda och hänsyn tas till motargument.
Struktur
Textbindning, styckeindelning, sambandsord, inledning och avslutning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel genom enkel variation av sambandsord samt styckeinledare. Det finns en tydlig inledning och en tydlig avslutning.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad genom en god variation av styckeinledare samt sambandsord. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad genom en mycket god variation av sambandsord och styckeinledare. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel (t ex anafor) och formella uttryck.
Meningsbyggnad
Du behöver träna mer på hur du skall bygga upp dina meningar på ett fungerande sätt.
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du behöver vara mer noga med hur du stavar och hur du använder skiljetecken.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning och
Källhänvisning
Källhänvisning saknas eller är inte fullständig.
Källhänvisningen ger information om var informationen kommer ifrån. Källhänvisning i den löpande texten saknas eller är ofullständig.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån och infogas på ett relativt väl fungerande sätt i den löpande texten.
Källhänvisningen ger information om var och vem informationen kommer ifrån samt infogas på ett väl fungerande sätt i den löpande texten.
Sammanvägd bedömning
Texten behöver bearbetas ytterligare för att kunna anses som godkänd för uppgiften.
Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text.
Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text.
Texten fungerar väl som en argumenterande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: