Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2020-01-28 17:56 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
• eleven följer instruktionen • eleven skriver en i huvudsak fungerande text
• eleven följer instruktionen • eleven skriver en relativt väl fungerande text
• eleven följer instruktionen • eleven skriver en väl fungerande text
INNEHÅLL
begripligt innehåll • innehåller en beskrivning av var bron ska byggas och en begriplig beskrivning av hur den ska se ut • innehåller en begriplig förklaring till varför bron ska byggas
relativt tydligt innehåll • innehåller en beskrivning av var bron ska byggas och en relativt tydlig beskrivning av hur den ska se ut • innehåller en relativt tydlig för
tydligt innehåll • innehåller en beskrivning av var bron ska byggas och en tydlig beskrivning av hur den ska se ut • innehåller en tydlig förklaring till varför bron ska byggas
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur • uppbyggnaden går att följa
relativt väl fungerande struktur • uppbyggnaden är tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men finns • ansatser till styckeindelning finns
väl fungerande struktur • uppbyggnaden lyfter texten • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord t.ex. och, men finns • i huvudsak fungerande styckeindelning finns
SPRÅK
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och som relativt väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler.
Eleven har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och som väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk och skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: