Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet 1-9 Var är jag och hur går vi vidare?

Skapad 2020-01-29 10:27 i Grundsärskolan Simrishamn
Samtalsunderlag för ämnesområdet Estetisk verksamhet träningsskola 1-9
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet

Var är jag i förhållande till kunskapskraven och vad är nästa steg?

Du har visat att du kan
Så här går vi vidare:
Framställa bilder & slöjdföremål
Grundläggande kunskaper Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika fomer och med olika tekniker. Fördjupade kunskaper: Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
 • ES   9
Sjunga och spela
Grundäggande kunskaper: Eleven kan delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden. Fördjupade kunskaper: Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
 • ES   9
 • ES   9
Välja och använda
Grundäggande kunskaper: Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet. Fördjupade kunskaper: Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
 • ES   9
Musicera och dramatisera
Grundäggande kunskaper: Eleven deltar i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera. Fördjupade kunskaper: Eleven väljer och använder instrument, ljud och rörelse för att musicera och dramatisera.
 • ES   9
 • ES   9
Undersöka utformning
Grundäggande kunskaper: Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade. Fördjupade kunskaper: Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
 • ES   9
 • ES   9
Undersöka budskap
Grundäggande kunskaper: Eleven deltar i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen. Fördjupade kunskaper: Eleven undersöker och beskriver vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
 • ES   9
 • ES   9
Visa igenkännande & samspel
Grundäggande kunskaper: Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela. Fördjupade kunskaper: Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
 • ES   9
 • ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: