Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRIO-prov Kap 3, geometri, åk 7

Skapad 2020-01-29 15:01 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9

Geometri ma-prov

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Visar grundläggande kunskaper om geometriska figurer.
Visar goda kunskaper om geometriska figurer och kan förklara dem.
Visar mycket goda kunskaper om geometriska figurer genom att kunna förklara och jämföra olika geometriska figurer
Metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna arean och omkretsen av kvadrat, rektangel och triangel, samt hur en sidovinkel kan räknas ut.
Använder en ändamålsenlig metod för att beräkna omkrets och area av olika geometriska figurer, samt hur sidovinklar kan räknas ut i en månghörning.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna omkrets och area i samtliga geometriska figurer, samt kan förklara varför den metoden används.
Problemlösning
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Påbörjar ett försök att lösa enkla problem. Alla uträkningarna är ej helt korrekta.
Förstår och löser problem. Använder en relativt väl fungerande strategi som är anpassad till problemet.
Löser problem genom att välja en väl fungerande strategi som är väl anpassad till problemet. Räknar ut vinkeln ABC i en triangel som är uppdelad i flera trianglar med en känd vinkel.
Resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Resonerar kring hur en figurs area förändras genom att bredd och längd ändras eller resonerar om rimligheten kring sidornas längder i olika geometriska figurer.
Resonerar kring sambanden mellan vinkelbenens längd i en triangel.
Resonerar välutvecklat kring hur rektangelns area förändras när bredden och längdens mått närmar sig varandra.
Kommunikation
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Redovisningarna omfattar endast delar av uppgiften men är möjlig att förstå och går till viss del att följa.
Redovisningarna omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa och förstå. Det matematiska språket är godtagbart.
Redovisningarna i alla uppgifterna är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: