Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för vaktmästare 2019/2020

Skapad 2020-01-29 18:59 i Domarringens skola Uppsala
Gemensamt samtalsunderlag och bedömningsstöd för vaktmästare inom skolan.
Medarbetarsamtal

Vaktmästarens uppdrag är att:
- ansvara för den vardagliga skötseln av inre och yttre fastigheten - ansvara för tillgängligheten till verksamhetens lokaler - ansvara för att brister i den fysiska arbetsmiljön åtgärdas - avhjälpa enklare fel inom ramen för den egna kompetensen - ansvara för att övriga fel åtgärdas fackmannamässigt i enlighet med kommunens gällande avtal - ansvara för att verksamhetens utrustning och materiel är funktionell och hel - arbeta mot verksamhetens mål och bidra till att de uppfylls - vara brandskyddsombud

Grundnivå
Uppfyller kraven som ställs på befattningen.
Bra
Bidrar i hög grad.
Mycket bra
Initierar, förmedlar et.c.
Excellent
Driver, leder, ansvarar utifrån ansvar
Bemötande
Har ett trevligt bemötande mot medarbetare, elever och vårdnadshavare.
Skapar och upprätthåller goda relationer med medarbetare, elever och vårdnadshavare.
Tar egna initiativ till att skapa och upprätthålla goda relationer med medarbetare, elever och vårdnadshavare.
Är ett föredöme i att skapa och upprätthålla goda relationer.
Initiativ
Tar i liten omfattning egna initiativ kring frågor som rör uppdraget.
Tar egna initiativ kring frågor som rör uppdraget.
Tar egna initiativ kring frågor som rör det egna uppdraget samt tar initiativ till samarbete i frågor som rör verksamheten.
Tar egna initiativ kring frågor som rör det egna uppdraget samt tar initiativ till samarbete i frågor som höjer kvalitén i verksamheten som helhet.
Engagemang
Visar intresse och engagemang i liten omfattning.
Visar intresse och engagemang.
Visar stort intresse och engagemang. Entusiasmerar kollegor.
Visar mycket stort intresse och engagemang. Entusiasmerar kollegor och sprider energi.
Kvalitet
Har en tillräcklig nivå på genomfört arbete och är delvis kvalitetsmedveten.
Har en god kvalitativ nivå och genomfört arbete är kvalitetsmedvetet. Löser uppdraget och levererar. Är väl förberedd och tar nödvändiga kontakter.
Har en mycket god kvalitativ nivå på genomfört arbete och är mycket kvalitetsmedveten. Får med sig andra i att vara kvalitetsmedvetna.
Har en utmärkt kvalitativ nivå på allt arbete som utförs. Får med andra i att vara kvalitetsmedvetna.
Respekt för uppdraget
Respekterar korrekt tagna beslut.
Respekterar korrekt tagna beslut och arbetar aktivt för att uppnå resultat.
Respekterar korrekt tagna beslut och arbetar aktivt för att uppnå resultat. Läser alla protokoll för att vara uppdaterad kring förändringar och fattade beslut.
Respekterar korrekt tagna beslut och arbetar aktivt för att uppnå resultat. Ser till att läsa alla protokoll för att vara uppdaterad kring förändringar och fattade beslut. Informerar medarbetare kring fattade beslut och får med sig andra i att uppnå resultat.
Prioritering
Behöver stöd att göra korrekta prioriteringar.
Gör väl avvägda prioriteringar och kommunicerar behov av stöd.
Gör väl avvägda prioriteringar på ett strukturerat sätt. Kommunicerar behov av stöd.
Gör väl avvägda prioriteringar på ett strukturerat sätt. Tar egna initiativ kring behov av stöd.
Deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.
Deltar i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Bidrar till skolans systematiska kvalitetsarbete med konstruktiva synpunkter.
Bidrar i hög grad till skolans systematiska kvalitetsarbete med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar.
Leder och driver skolans systematiska kvalitetsarbete.
Visar genom sina val medvetenhet om resurseffektivitet.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet.
Visar aktivt medvetenhet om resurseffektivitet och är medveten om verksamhetens budget.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet och är insatt i verksamhetens budget.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet och är väl insatt i verksamhetens budget.
Kommunens och skolans organisation kring fastigheter
Känner till gränsdragningslistor och vet vem som ansvarar för vad.
Känner till gränsdragningslistor och vet vem som ansvarar för vad. Har en kännedom om rutiner kring fastigheten. Tar kontakt med olika samarbetsaktörer vid behov.
Känner väl till gränsdragningslistor och vet vem som ansvarar för vad. Är väl insatt i rutiner kring fastegheten. Har en god dialog med olika samarbetsaktörer. Är medskapande i att skapa lokala rutiner.
Känner väl till gränsdragningslistor och vet vem som ansvarar för vad. Är väl insatt i rutiner kring fastegheten. Har en god dialog med olika samarbetsaktörer. Är drivande i att skapa lokala rutiner.
Brandskyddsombud
Har kunskap om viket ansvar och vilka arbetsuppgifter som ingår i att vara brandskyddsombud.
Har god kunskap om viket ansvar och vilka arbetsuppgifter som ingår i att vara brandskyddsombud. Tar ett ansvar över rutiner och dokumentation.
Har god kunskap om viket ansvar och vilka arbetsuppgifter som ingår i att vara brandskyddsombud. Tar ett ansvar över rutiner och dokumentation. Stöttar skolledningen i brandskyddsarbetet.
Har god kunskap om viket ansvar och vilka arbetsuppgifter som ingår i att vara brandskyddsombud. Tar ett ansvar över rutiner och utvecklar dokumentationen. Driver brandskyddsarbetet.
Information och struktur
Tar ett eget ansvar för att hålla sig uppdaterad kring kalendarium och beslut som fattas.
Tar ett eget ansvar för att hålla sig uppdaterad kring kalendarium och beslut som fattas. Lägger in egna aktiviteter i kalendariet vid behov samt läser protokoll från arbetslag, ledningsgrupp och APT. Använder mailen för att effektivt kommunicera.
Tar ett eget ansvar för att hålla sig uppdaterad kring kalendarium och beslut som fattas. Lägger in egna aktiviteter i kalendariet vid behov samt läser protokoll från arbetslag, ledningsgrupp och APT. Använder mailen för att effektivt kommunicera både på individ- och gruppnivå.
Tar ett stort ansvar för att hålla sig uppdaterad kring kalendarium och beslut som fattas. Lägger in egna aktiviteter i kalendariet samt läser protokoll från arbetslag, ledningsgrupp och APT. Använder mailen för att effektivt kommunicera både på individ- och gruppnivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: