Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering egen styrketräning

Skapad 2020-01-30 10:23 i Rönnowskolan Kristianstad
En förtydligande matris vad du ska ha med i din planering.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Rubrik 1

Planera eget styrkeprogram
  • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Varför dessa muskelgrupper?
Har ingen förklaring alls varför man valt 2 muskelgrupper men är tydlig med vilka.
Har inte varit så tydlig med varför man valt dessa muskelgrupper man gör.
Har en tydlig beskrivning om varför man valt just dessa muskelgrupper kopplat till sin vardag.
Ny aspekt
Hur varierande planering?
Har gjort en enkel planering med väldigt lite variation.
Har gjort en varierad planering utifrån båda muskelgrupperna. Är ganska enformig med tex bara dynamiska övningar.
Har gjort en planering med varierande träning. Både dynamiska, statiska, övningar med många repetitioner och några tyngre med få repetitioner.
Ny aspekt
Begreppsanvänding
Nämner något begrepp i sin planering.
Nämner en del av begreppen i några övningar.
Använder många av begreppen som var angivna till samtliga övningar.
Ny aspekt
Genomförande samt säkerhet
Nämner ngt kort kring övningens genomförande samt säkerhet i någon övning.
Har gjort en tydlig beskrivning av övningens genomförande samt angående säkerhet i någon eller några övningar.
Har en utvecklad och tydlig beskrivning av övningens genomförande samt kring säkerheten vid varje styrkeövning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: