Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - bedömningsmatris år 6

Skapad 2020-01-30 14:57 i Stenkulan Lerum
Denna bedömningsmatris visar de olika utvecklingsstegen i respektive förmåga som ligger till grund för bedömning i ämnet Teknik i årskurs 6.
Grundskola 4 – 6 Teknik

I denna matris kan du som elev se de olika kriterier som kommer ligga till grund för din bedömning i ämnet Teknik.

Förmåga ej bedömd
På väg
E
C
A
Tekniska lösningar
Du.....
  • Tk  E 6
beskriver hur delarna i något teknisk fungerar och ger exempel på tekniska lösningar som du har hemma.
förklarar hur delarna i något teknisk fungerar och hur dessa delar samarbetar.
förklarar hur delarna i något teknisk fungerar, hur dessa delar samarbetar och kan ge exempel på liknande tekniska lösningar.
Hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen
Du....
  • Tk  E 6
kan med vardagliga ord beskriva och ge exempel på konstruktioner
kan med vardagliga ord och några tekniska begrepp beskriva, ge exempel och visa på samband mellan olika konstruktioner
kan med flera tekniska begrepp beskriva, ge exempel och visa på samband mellan olika konstruktioner
Prövar idéer
När du gör utvecklings- och konstruktionsarbeten....
  • Tk  E 6
prövar du olika idéer
prövar och omprövar du olika idéer
prövar och omprövar du systematiskt olika idéer
Konstruktioner
Dina konstruktioner är....
  • Tk  E 6
enkla
utvecklade
välutvecklade (avancerade)
Arbetar självständigt
Du....
hjälper andra med deras konstruktioner
arbetar självständigt men tar hjälp av lärare och klasskamrater
arbetar mestadels självständigt
Dokumentationer
Dina dokumentationer (skisser, texter) är....
  • Tk  E 6
enkla (skiss eller text) och det går delvis att se vad som ska byggas/har byggts
utvecklade (skiss och text) och det går tydligt att se vad som ska byggas/har byggts
välutvecklade (skiss från flera håll och text) och med hjälp av detaljer går det tydligt att se vad som ska byggas/har byggts
Teknikens utveckling
Du beskriver hur tekniken har ändrats över tid och beskriver fördelar och nackdelar....
  • Tk  E 6
med vardagligt språk och resonerar i ett led
med vardagligt språk och några tekniska begrepp och resonerar i två led
med vardagligt språk och flera tekniska begrepp och resonerar i flera led
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: