Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helt lyriskt - svenska

Skapad 2020-01-30 16:38 i Degebergaskolan Kristianstad
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsförståelse och tolkning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Enkla sammanfattningar av innehållet med viss koppling till tidsaspekter,orsakssamband och andra texter.
Utvecklade sammanfattningar av innehållet med relativt god koppling till tidsaspekter,orsakssamband och andra texter.
Välutvecklade sammanfattningar av innehållet med god koppling till tidsaspekter,orsakssamband och andra texter.
Ny aspekt
Tolka och resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten som kan läsas mellan raderna i olika verk, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap, som kan läsas mellan raderna eller är dolda, i texten utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Ny aspekt
Verket och upphovsmannen
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Föra enkla resonemang om texten med kopplingar till dess upphovsman.
Föra utvecklade resonemang om texten med kopplingar till dess upphovsman.
Föra välutvecklade och nyanserade resonemang om texten med kopplingar till dess upphovsman.
Ny aspekt
Historiska och kulturella sammanhang
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.
Drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.
Drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i.
Ny aspekt
Multimodala texter
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt och på så sätt förstärka och levandegöra budskapet.
Kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt och på så sätt förstärka och levandegöra budskapet.
Kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och på så sätt förstärka och levandegöra budskapet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: