Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7

Skapad 2020-01-30 19:01 i Vallonskolan Östhammar
Bedömning efter arbete med krafter, mekanik och tryck.
Grundskola 7 Fysik

Granska information och kommunicera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och...
...för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
...för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
... välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen...
...på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
... på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
... väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan genomföra undersökningar...
...utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
...utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
...utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven ...
...utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
... utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
... utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dessutom gör eleven ...
...enkla dokumentationer av undersökningarna med tex. tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
....utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
... välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda fysikens begrepp, teorier och modeller

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har ...
...grundläggande kunskaper om materia och fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
... goda kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
... mycket goda kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra...
...enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och tryck och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
... utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och tryck och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband
.... välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och tryck och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: