Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Movie analysis

Skapad 2020-02-03 14:43 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du redogör kortfattat för några åsikter och intryck du får av filmen.
Du redogör för några åsikter och intryck du får av filmen.
Du redogör utförligt för åsikter och intryck du får av filmen.
Disposition
Det finns en viss struktur och röd tråd. Det går att följa med i berättelsen.
Texten är sammanhängande och lätt att läsa.
Det finns en tydlig struktur i dina texter som underlättar läsandet och förståelsen.
Ordval
Ordförrådet räcker för att fullfölja uppgiften och en engelsktalande person kan förstå texten och talet.
Det finns en viss variation i ordvalet.
Ett stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt. Ett fylligt språk används med t ex synonymer, liknelser och beskrivande ord.
Grammatik
Det finns grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns grammatiska fel men de är inte påtagliga.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning, skiljetecken och stor bokstav finns, men används ibland felaktigt.
Styckeindelning, skiljetecken och stor bokstav används oftast rätt.
Styckeindelning, skiljetecken och stor bokstav används i princip rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: