Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioprov kap 2 åk 9

Skapad 2020-02-03 16:17 i Rönnowskolan Kristianstad
Kapitel 2 funktioner och procent
Grundskola 9 Matematik
E
C
A
Uppgift 1b
Eleven ger korrekt värde på minst två variabler.
Uppgift 1m
Eleven löser uppgiften med korrekt svar.
Uppgift 1p
Eleven löser problemet med korrekt svar.
Uppgift 1r
Eleven ger rätt svar med någon godtagbar motivering.
Uppgift 2b
Eleven visar grundläggande förståelse för funktionsbegreppet genom att kunna beskriva sambandet med ord.
Eleven visar god förståelse för begreppet genom att även kunna beskriva sambandet med en formel.
Uppgift 2m
Eleven bestämmer minst en ekvation korrekt.
Eleven bestämmer båda ekvationerna korrekt.
Uppgift 2p
Eleven påbörjar en lösning, t.ex. multiplicerar förändringsfaktorerna eller löser hela problemet med en fungerande metod, t.ex. redovisad prövning.
Eleven löser hela problemet med en effektiv metod genom att använda förändringsfaktor.
Uppgift 2r
Eleven avgör vem som har tänkt rätt och förklarar hur Linus eller Tilda kan ha tänkt.
Eleven avgör vem som har svarat rätt och förklarar hur både Linus och Tilda kan ha tänkt.
Uppgift 3b
Eleven visar god förståelse för funktionsbegreppet genom att kunna identifiera sambandet i diagrammet och beskriva det med ord.
Eleven visar mycket god förståelse för funktionsbegreppet genom att dessutom kunna beskriva sambandet med en korrekt formel.
Uppgift 3m
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att lösa minst en av uppgifterna t.ex. genom att rita linjerna.
Eleven använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att lösa båda uppgifterna korrekt t.ex. genom att hänvisa till värden på k och m.
Uppgift 3p
Eleven löser problemet på ett fungerande sätt, t.ex. genom redovisad prövning och ger minst 1 korrekt förslag.
Eleven löser hela problemet med en effektiv metod, t.ex. genom att ställa upp en ekvation och anta ett värde.
Uppgift 3r
Eleven beskriver båda modellerna, t.ex. genom att ange minskningen i kronor och i procent. Eller: Eleven beskriver en av modellerna och resonerar kring dess giltighet.
Eleven beskriver båda modellerna och gör någon korrekt jämförelse, t.ex. om modellernas giltighet.
Kommunikation
Eleven redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister.
Eleven redovisar på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: