👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-02-04 10:27 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris för de elever som skriver reportage.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
E
C
A
Innehåll
Texten fungerade i huvudsak som reportage. Rubrik, ingress och kortfattad brödtext fanns med.
Texten fungerade relativt väl som ett reportage. Det fanns rubrik, ingress och utvecklad brödtext som förstärktes med något citat.
Texten fungerade väl som ett reportage. Det fanns en intresseväckande rubrik, ingress och välutvecklad brödtext som förstärktes med några citat.
Struktur
Reportaget var till viss del sammanhängande och det fanns styckeindelning på vissa ställen.
Reportaget var sammanhängande och det fanns styckeindelning.
Reportaget var sammanhängande, hade en tydlig textbindning och det fanns välfungerande styckeindelning.
Språk och skrivregler
Ordvalet var enkelt och det fanns någon beskrivning av person eller miljö. Meningsbyggnaden bestod mestadels av huvudsatser. Stavning och användning av skiljetecken fungerade i huvudsak.
Ordvalet var varierat och det fanns beskrivningar av person och miljöer. Meningsbyggnaden bestod av huvud- och bisatser. Stavning och användning av skiljetecken fungerade mestadels.
Ordvalet var varierat, träffsäkert och det fanns målande beskrivningar av person och miljöer. Meningsbyggnaden bestod av huvud- och bisatser. Texten bestod av både långa och korta meningar. Stavning och användning av skiljetecken fungerade väl.