Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens skrivutveckling

Skapad 2020-02-04 12:38 i Hälsinggårdsskolan Falun
Skolverkets Obligatoriska Bedömningstöd för skrivutveckling i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Elevens skrivutveckling i berättande och beskrivande texter.

1
2
3
4
5
6
Skriva A
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem bara med stor bokstav och punkt ibland.
Avstämning A
Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
Skriva B
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Avstämning B
Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Skriva C
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven skriver berättande texter med inledning, handling och avslutning.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Avstämning C
Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: