Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i matematik - aritmetik

Skapad 2020-02-05 06:34 i Tunge skola Kungälv
Grundskola F – 3 Matematik
----
ordningstalen upp till 100.
talens grannar 0-1000.
----
udda och jämna tal inom talområdet 0-100.
lösa flerstegs- uppgifter 0-200.
uppskatta antal 0-100.
skriver och visar hur jag tänker när jag räknar med subtraktion 0-200.
multiplikations-algoritm med minnessiffra.
ramsräkna med start var som helst 0-100.
skriver och visar hur jag tänker när jag räknar med addition 0-200.
algoritmen kort division.
ramsräkna 0-100, uppåt och neråt.
räkna öppna utsagor oavsett var “luckan” finns i talet. 0-20
enkla multiplikations-algoritmer.
uppdelning av talen 11-20.
förstå och använda +,- och = i öppna utsagor 0-20.
multiplikations-tabellerna 6-9 utantill.
begreppen fler/färre, udda/jämnt, större än/mindre än. ordningstalen 0-20.
talkamraterna i talområdet 0-20 utantill.
----
ordningstalen 0-20.
använda talkamrater i ett högre talområde ex 9-4=5 90-40=50
division upp till 20.
uppskatta ett antal föremål på bordet 0-20.
----
addera och subtrahera 10 och nästan 10.
se att multiplikation och division hänger ihop.
uppdelning av tal 0-10.
symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
använda strategier när jag räknar: *dubblor och nästan dubblor *fyll ut till 10/använd tiokamrater.
multiplikations-tabellerna 0-5 och 10 utantill
uppdelning av tal 0-5.
siffrors värde: ental, tiotal, hundratal och tusental.
talkamraterna i talområdet 0-10 utantill.
multiplikations-tabellerna 3 och 4.
----
med plockmaterial räkna en till en.
talens grannar och storleksordna talen 0-1000.
använda strategier när jag räknar. *räkna vidare från ett tal. *störst först *räkna bakåt *räkna uppåt/se skillnad.
multiplikations-tabellerna 0, 1, 2, 5 och 10.
välja en lämplig strategi när jag löser ett problem 0-100 (att självständigt läsa, förstå och visa lösningen).
ramsräkna med start vart som helst och fortsätta uppåt eller neråt 0-20.
avläsa, skriva, och jämföra talen 0-1000.
förstå och använda +, - och = i öppna utsagor 0-10.
förstå att multiplikation är upprepad addition.
använda digitala verktyg för att göra uträkningar.
ramsräkna från 0-20 uppåt och neråt.
känner till 100-rutans struktur.
förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
10-hoppa, 5-hoppa och 2-hoppa med start var som. helst 0-100.
vet hur jag kontrollerar om mina uträkningar och. svar är rimliga.
se mönster och bygga vidare.
förstå 0:ans betydelse.
använda = tecknet när jag räknar.
5-hoppa 0-50.
skriva egna räknehändelser med de fyra räknesätten 0-20.
uppfatta 3 föremål som antal utan att behöva räkna.
siffrors värde: ental, tiotal och hundratal.
använda + och - när jag räknar.
10-hoppa 0-100.
skriva en egen räknehändelse med addition och subtraktion 0-100.
förstå att när jag räknar föremål är det de sista räkneordet som talar om antalet. ramsräkna upp till 10.
talens grannar och storleksordna talen 0-100.
förstå vad = tecknet betyder.
2-hoppa 0-20.
välja en lämplig strategi när jag löser ett problem 0-20.
förstå att en mängd föremål är den samma oavsett placering.
avläsa, skriva, och jämföra talen 0-100.
förstå vad + och - tecknet betyder.
dubbelt och hälften utan “plockisar”.
rita och berätta en enkel räknehändelse i addition och subtraktion 0-10.
avgöra om två mängder innehåller lika många eller olika många föremål.
talens grannar och kan storleksordna talen 0-20.
dela upp ett antal föremål i två eller flera högar.
dubbelt och hälften med hjälp av “plockisar”.
förstå en enkel räknehändelse med bildstöd i addition och subtraktion 0-10.
räkna föremål och få det till rätt antal oavsett föremålens storlek.
talens grannar och kan storleksordna talen 0-10.
räkna samman föremål i två högar.
dela en mängd föremål i två lika högar.
förstå enkla räknehändelser.
TAL-UPPFATNING
POSITIONS-SYSTEMET
ADDITION OCH SUBTRAKTION
MULTIPLIKATION OCH DIVISION
PROBLEM-LÖSNING
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: